میانه بازار جشنواره سینمایی جشنواره فیلم

میانه: بازار جشنواره سینمایی جشنواره فیلم علیرضا تابش بنیاد سینمایی فارابی جشنواره جهانی فیلم فجر بازار جشنواره جهانی فجر

گت بلاگز اخبار اجتماعی رقم ها دروغ بود ، مگر نگفتند از صندوق ذخیره فرهنگیان16هزارمیلیارد اختلاس شده؟ / کمیته تحقیق و تفحص

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:«تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است است»؛ این جمله ای است که در نخستین پاراگراف بخش مربوط به تخلفات عم

رقم ها دروغ بود ، مگر نگفتند از صندوق ذخیره فرهنگیان16هزارمیلیارد اختلاس شده؟ / کمیته تحقیق و تفحص

مگر نگفتند از صندوق ذخیره فرهنگیان16هزارمیلیارد اختلاس شده؟ /کمیته تحقیق و تفحص:رقم ها دروغ بود

عبارات مهم : صندوق

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:«تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است است»؛ این جمله ای است که در نخستین پاراگراف بخش مربوط به تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت ها و مؤسسات تابعه در گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص مجلس بر آن تأکید شده است است.

رقم ها دروغ بود ، مگر نگفتند از صندوق ذخیره فرهنگیان16هزارمیلیارد اختلاس شده؟ / کمیته تحقیق و تفحص

گزارشی که قرار بود طبق آخرین آماری که مدیر کمیته تحقیق و تفحص در آبان ماه سال گذشته داده بود، از اختلاسی به بزرگی 16 هزار میلیارد تومان رمزگشایی کند که مجموع تخلفات کشف شده است در صندوق را بسیار کمتر اعلام می کند. حالا اگر توصیفات کمیته تحقیق و تفحص از «فساد» در صندوق ذخیره فرهنگیان را کنار بگذاریم این سؤال مطرح می شود که اعداد مورد ادعای بعضی اعضای مخالف دولت در این کمیته، در گزارشی که خود آنها تهیه و تصویب کرده اند به چه سرنوشتی دچار شده است است؟

از همان روز اولی که بحث تحقیق و تفحص در صندوق ذخیره فرهنگیان به وسیله مقصودی، نماینده سبزوار در شهریور ماه سال 95 مطرح شد حرف از اختلاسی معادل 8 هزار میلیارد تومان در این مجموعه به میان آمد. نمایندگان مخالف دولت آنقدر روی صحت گفته های خود راجع به حجم فساد و اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان اصرار کردند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در 25 مهر ماه 1395 با 200 رأی موافق با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان موافقت کردند و کار کمیته تحقیق و تفحص شروع شد.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:«تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است است»؛ این جمله ای است که در نخستین پاراگراف بخش مربوط به تخلفات عم

آذرماه سال 1395 نمایندگان منتقد دولت که عضو کمیته تحقیق و تفحص بودند اعدادی به مراتب بزرگتر از حجم اختلاس و فساد مطرح کردند. ابتدا خود مقصودی رقم مجموع فسادها را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و در ادامه جبار کوچکی نژاد، مدیر کمیته تحقیق و تفحص گفت که این رقم به 16 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از آن تاریخ خیلی ها منتظر بودند تا مستندات این فساد و اختلاس بزرگ را در قالب گزارش تحقیق و تفحص ببینند. گزارشی که درنهایت روز یکشنبه، 19 فروردین ماه در مجلس قرائت و در ادامه با رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارسال شد. حال سؤال اینجاست که حجم فسادهایی که قبلاً از آن یاد می شد در این گزارش چقدر است؟

اواخر سال گذشته روزنامه کشور عزیزمان ایران در گزارشی این عنوان را مطرح کرد که با وجود تأکید یک سال و نیمه بعضی نمایندگان بر وقوع اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، در گزارش تحقیق و تفحص حتی یک کلمه هم اشاره به وقوع «اختلاس» نشده و تنها از بروز تخلف یاد می شود.

رقم ها دروغ بود ، مگر نگفتند از صندوق ذخیره فرهنگیان16هزارمیلیارد اختلاس شده؟ / کمیته تحقیق و تفحص

در همان روزهای اسفندماه سال گذشته هم البته کوچکی نژاد، نماینده مخالف دولت و مدیر کمیته تحقیق و تفحص در گفت و گویی با «ایران» تمام مصاحبه های قبلی خود راجع به بروز اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان را تکذیب کرد و گفت اصلاً چنین موضوعی را نگفته هست. این سؤال که آیا با وجود همه تأکیدهای قبلی نمایندگان مخالف دولت، هیچ ردی از بروز اختلاس در گزارش تحقیق و تفحص دیده نمی شود تا الان بی پاسخ مانده هست. ولی حالا باید یک سؤال دیگر هم به این عنوان اضافه کرد؛ آیا حجم تمام تخلفات و فسادهای مورد ادعای گزارش تحقیق و تفحص کمتر از یک دهم ادعاهای قبلی اعضای کمیته است؟ و توصیه جالب تر اینکه بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص و اعلام رقم نهایی تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان بازهم بعضی از نمایندگان بر همان ادبیات قبلی استوار هستند.

در همین رابطه روز دوشنبه خبرگزاری منزل ملت مصاحبه ای تصویری از محمد مهدی زاهدی، مدیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را انتشار داده است که وی در آن مدعی بروز فساد و اختلاس 10 هزار میلیاردی در صندوق ذخیره فرهنگیان شده است بود. سؤالی که می تواند در اینجا مطرح شود این است که چطور بعد از جمع بندی گزارش در کمیته تحقیق و تفحص، مدیر کمیته حجم فساد را 16 هزار میلیارد اعلام می کند و اکنون مدیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رقم آن را 6 هزار میلیارد تومان کم کردن می دهد؟ در واقع این اختلاف 6 هزار میلیاردی در اظهارنظرها ناشی از چیست؟ به نظر می رسد این اختلافات را بتوان به نبود سند یا شواهد متقن جهت بروز فسادهای مورد ادعا مربوط دانست. نشانه این ادعا در خود گزارش نهفته هست؛ جایی که جمع کل رقم های تخلف مورد ادعای کمیته تحقیق و تفحص بسیار کمتر از رقم های قبلی و مورد ادعای نمایندگان مخالف دولت است.

روزنامه کشور عزیزمان ایران نوشت:«تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است است»؛ این جمله ای است که در نخستین پاراگراف بخش مربوط به تخلفات عم

اگر از تفاوت بین «اختلاس» و «تخلف» بگذریم و اعداد گفته شده است به وسیله نمایندگان را بدون در نظر گرفتن اینکه این ادعا ناظر به اختلاس بوده یا تخلف، مجموع تخلفاتی که در گزارش تحقیق و تفحص ذکر شده است چیزی متفاوت است.

این عدد البته بدون احتساب رقم های مربوط به بانک سرمایه هست. بانکی که بیش از 47 درصد از سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان می شود ولی این میزان کمتر از 5 درصد مجموع دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان را تشکیل می دهد. به عبارتی اگر تمام بانک سرمایه از بین برود باز هم همچنان بیش از 95 درصد دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان محفوظ از این ضرر خواهند بود.

رقم ها دروغ بود ، مگر نگفتند از صندوق ذخیره فرهنگیان16هزارمیلیارد اختلاس شده؟ / کمیته تحقیق و تفحص

حال همین حالت را پیش فرض خود می گیریم که بانک سرمایه با تمام دارایی هایش از بین رفته هست. تمام سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک رقمی معادل 218 میلیارد تومان می شود که اگر به رقم های قبلی اضافه شود بازهم به ارقام مطرح شده است نمی رسیم. به عبارتی اگر تمام ادعاهای یاد شده است در گزارش تحقیق و تفحص راجع به مجموع این تخلفات صحت داشته باشد و بانک سرمایه هم به طور کلی از بین برود و دارایی های آن دود شود، باز هم مجموع رقم تخلفات و زیان صندوق ذخیره فرهنگیان از کمترین رقمی که بعد از اتمام تحقیق و تفحص راجع به فساد در این مجموعه گفته شده است بود، کمتر است.

البته این نتیجه های یک تبصره مهم هم دارد و آن اینکه هم اکنون صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از سرمایه اولیه خود در بانک سرمایه، یعنی رقم 218 میلیارد تومان از این بانک وام گرفته و به عبارتی حتی ورشکستگی و نابودی کامل بانک سرمایه هم نمی تواند این صندوق را مجبور ضرر چندانی بکند. همه اینها گذشته از این است که هنوز معلوم نشده تخلفات بانک سرمایه چه ربطی به صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یکی از سهامداران آن دارد؟

معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان و افکار عمومی دو سال در التهاب و تنش بسر بردند و منتظر قرائت گزارش تحقیق و تفحص از این صندوق ماندند، گزارشی که به گفته بعضی نمایندگان مجلس قرار بود پرده از بزرگترین اختلاس تاریخ کشور بردارد. اکنون با مطالعه این گزارش نه تنها از بزرگترین اختلاس تاریخ کشور خبری نیست بلکه حتی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص بالاخره به فرهنگیان نگفتند که در عنوان صندوق ذخیره فرهنگیان چه میزان متضرر شدند.

گزارشی که قرار بود بعد از قریب به دوسال به سؤالات و نگرانی های فرهنگیان پاسخ دهد، اکنون با این سؤال بزرگتر روبه رو شده است که فاصله ادعاهای قبلی نمایندگان با نتیجه های ذکر شده است در گزارش تحقیق و تفحص که خود آنها تهیه کرده اند، چه معنا و مفهومی دارد و به عبارتی درصد زیادی از حجم تخلفات مورد ادعا، اکنون کجا هستند؟

واژه های کلیدی: صندوق | اختلاس | تحقیقات | فرهنگیان | نمایندگان مجلس | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog